سایت علمی علم جهان برترین و بروزترین اخبار ورزشی، علمی و دانستنی، تمامی خبرها از منابع معتبر جمع آوری شده یا مطلب متعلق به خود وبسایت است
menusearch
gemo1.ir

آرایه مبالغه چیست به همراه مثال

جستجو
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۵:۳۱
۱۳۹۹/۶/۲۵ سه شنبه
(0)
(0)
آرایه مبالغه چیست به همراه مثال
آرایه مبالغه چیست به همراه مثال

علم جهان بخش درسی : گاهی شاعران و نویسندگان برای اینکه تأثیر و قدرت سخن خود و رویدادها را بیشتر از آنچه که در واقعیّت هست توصیف کنند، بزرگ نمایی کی کنند. به این گونه بزرگ نمایی در بیان حوادث «مبالغه» می گویند.
* مبالغه مناسبترین ترفند ادبی ، برای تصویر کردن دنیای حماسی است و شاید به جرأت می توان گفت بهترین مبالغه ها و اغراق ها را باید در شاهنامه ی فردوسی جست و جو کنیم.
* مثال : که گفتد برو دست رستم ببند / نبندد مرا دست چرخ بلند
در این بیت اغراق با دنیای پهلوانی رستم تناسب دارد و ادعّا می کند که فلک هم نمی تواند دست او را ببندد.
* مثال : گر چرخ گوید مرا کین نیوش / به گرز گرانش بمالم دو گوش
این بیت ادامه ی بیت قبل است و رستم در توصیف قدرت و جنگاوری خود مبالغه می کند.* مثال :سِتَبرَست بازوت چون ران شیر / بَر و یال چون اژدهای دلیر
مبالغه در توصیف قدرتمندی رستم از سوی اسفندیار.
*مثال : شود کوه آهن چو دریای آب / اگر بشنود نام افراسیاب
کوه آهنین، اگر نام افراسیاب را بشنود از ترس مانند دریای آب میشود.
مبالغه در توصیف واکنش ترس نسبت به شنیدن نام افراسیاب.
*مثال : بگذار تا بِگِریَم چون ابر در بهاران / کَز سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران
مبالغه در توصیف حالت گریه کردن و ناله کردن.
*مثال : هر شبنمی در این راه صد بحر آتشین است / دردا که این معما شرح و بیان ندارد
مبالغه در توصیف حالت سوزناک بودن اشک چشم.
* مثال : چو بوسید پیکان سر انگشت اوی / گذر کرد بر مهره ی پشت اوی
مبالغه در شدت برخورد و اصابت تیر.
* مثال : بکشتم زِ جنگ اندرون شاهشان / تهی کردم آن نامور گاهشان
مبالغه ی رستم در توصیف قدرت و جنگاوری خود و کشتن حریفانش در جنگ.
* مثال : هرگز کسی ندید بدین سان نشان برف / گویی زمین لقمه ای است در دهان برف
مبالغه در توصیف مقدار بارش برف.

 

برگرفته شده از gama.ir

 

مجله خبری و دانستنی علم جهان