سایت علمی علم جهان برترین و بروزترین اخبار ورزشی، علمی و دانستنی، تمامی خبرها از منابع معتبر جمع آوری شده یا مطلب متعلق به خود وبسایت است
menusearch
gemo1.ir

جدول پخش برنامه درسی یکشنبه ۱۴ اردیبهشت

جستجو
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۲:۱۶
۱۳۹۹/۲/۱۴ یکشنبه
(0)
(0)
جدول پخش برنامه درسی یکشنبه ۱۴ اردیبهشت
جدول پخش برنامه درسی یکشنبه ۱۴ اردیبهشت

منبع : _مشرق نیوز_تاریخ انتشار خبر : ٩٩/٠٢/١٣


علم جهان، اخبار وزارتخانه ها : به گزارش مشرق، جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش و ۴ سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱۴ اردیبهشت ۹۹ از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان میدهد.

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۹ به طور زنده پخش می شود، به شرح زیر است :

جدول پخش برنامه های درسی ۱۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش

دوره متوسطه:

ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس پایه ٩ متوسطه اول.

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس  پایه ۸ متوسطه اول.

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس  پایه ۷ متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس  پایه ۹ متوسطه اول

 

دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس پایه اول ابتدایی

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس  پایه دوم ابتدایی

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس  پایه سوم ابتدایی

ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس  پایه چهارم ابتدایی

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس  پایه پنجم ابتدایی

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس  پایه ششم ابتدایی

دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵ درس  پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۵:٣٠ درس  پایه ١٠ رشته علوم تجربی

ساعت ۱۶ درس پایه ۱٠ تمام رشته ها 

ساعت ۱۶:٣٠ درس  پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ درس  پایه ١٢ تمام رشته ها 

ساعت ٢٢ درس  پایه ١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ٢٢:٣٠ درس  پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

 

جدول پخش برنامه های درسی ۱۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس  پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۸:٣٠ تا ٩ درس  پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس  پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:٣٠ تا ١٠درس پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵۵ درس – پایه ۱١- درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ۵۵: ١٠ تا ١١:٢٠ درس -پایه ١١ – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ٢٠: ١١ تا ١١:۴٠ درس پایه ١٠ – حل تمرین پودمان ۴ – درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش 

ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ درس پایه١٠- مفهوم و فیزیک رنگ – شاخه فنی حرفه ای